Wywiad gospodarczy Szkody ubezpieczeniowe Sprawy rozwodowe Poszukiwania

Prywatny Detektyw Wrocław

Krzysztof Nowakowski

Jestem specjalistą w zakresie usług detektywistycznych. Nabyłem doświadczenie podczas wieloletniej pracy w służbach kryminalnych Policji. Wykonując czynności zlecone kieruję się zasadami pełnej dyskrecji, etyki zawodowej, lojalnością wobec zlecającego usługę oraz szczególną starannością, aby nie naruszać wolności i praw człowieka.

Każde zlecenie kończę pisemnym sprawozdaniem, które wraz z zebranym materiałem dowodowym (fotografie, nagrania audio-video) jest honorowane przez Sąd jako wartościowy materiał w sprawie. Dodatkowo, w przypadku konieczności, jako detektyw zeznaję przez Sądem w sprawie otrzymanego zlecenia i jego realizacji.

Firma moja jest działalnością jednoosobową, co pozwala na minimalizację kosztów i co jednocześnie przedkłada się na korzystne dla klienta stawki. W razie konieczności korzystam z pomocy innych specjalistów z dziedziny detektywistyki i dziedzin pokrewnych.

Firma posiada kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku powstania szkody, gwarantuje ono pokrycie wszystkich ewentualnych roszczeń, dając Państwu pełne poczucie bezpieczeństwa.

Sprawy rozwodowe

zdrady małżeńskie
 • obserwacja osoby pod kątem ujawnienia nieformalnych kontaktów towarzyskich
 • dokumentowanie wykonywanych czynności w zakresie interesujących zleceniodawcę zdarzeń (foto, wideo, audio)
 • kompletowanie wykonanej dokumentacji w celu przedstawienia przed Sądem w sprawach o rozwód i alimenty dla małżonka (sprawa rozwodowa z orzeczeniem winy strony przeciwnej)
 • potwierdzenie przyjęcia i wykonania zlecenia przed Sądem

Poszukiwania

poprzez:
 • ustalanie przyczyn i okoliczności zaginięcia osoby poszukiwanej
 • ustalanie świadków zdarzenia
 • ustalanie kontaktów towarzyskich i zawodowych osoby poszukiwanej
 • kontakt z poszukiwanym, negocjacje
 • pełna współpraca z organami ścigania (Prokuratura, Policja)

Sprawdzanie osób

 • ustalanie dochodów osoby
 • ustalanie majątku osoby
 • ustalanie tożsamości osoby
 • ustalanie miejsca pracy osoby
 • sprawdzanie zachowań dzieci (kontakty z alkoholem, narkotykami, molestowanie seksualne, czynności przy komputerze)
 • sprawdzanie osoby pod kątem lojalności wobec pracodawcy
 • sprawdzenie osoby pod kątem kandydata na opiekuna dla dzieci
 • weryfikowanie listów referencyjnych

Szkody ubezpieczeniowe:

 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
 • weryfikacja okoliczności zdarzenia
 • ustalanie świadków zdarzenia
 • występowanie w imieniu ubezpieczyciela (w ramach udzielonego pełnomocnictwa) przed organami ścigania
 • pełna współpraca z organami ścigania – Policja, Prokuratura (w ramach udzielonego pełnomocnictwa)

Cennik

Każdorazowo koszt zlecenia i wykonania usługi jest negocjowany z klientem, a uwarunkowany jest zaangażowaniem środków oraz ilości poświęconego czasu. Wyliczenie kosztów jest przejrzyste dla klienta, który sam decyduje o czasie detektywa poświęconym dla jego potrzeb. Cena zlecenia ustalana indywidualnie. Firma moja jest działalnością jednoosobową, co pozwala na minimalizację kosztów i  jednocześnie przedkłada się na korzystne dla Klienta stawki.

Firma posiada kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku powstania szkody, gwarantuje ono pokrycie wszystkich ewentualnych roszczeń, dając Państwu pełne poczucie bezpieczeństwa.

Kontakt

 • Krzysztof Nowakowski
 • Prywatny Detektyw
 • ul. Wandy 23 lok. 1, 53-320 Wrocław
 • tel. 791 232 288
 • e-mail: biuro@prywatnydetektywwroclaw.pl
 • NIP: 691 122 41 38
 • REGON: 021214845